ATP - Automatizácia technologických procesov
 O ATP
 NOVINKY
 KARIÉRA
 KONTAKT
 
Spoločnosť
 - Poslanie a firemný profil
 - Certifikáty a osvedčenia
 - Miesta aplikácií
 - Klienti
 - Partneri a dodávatelia
Meracia a regulačná technika
Riadiace a informačné systémy
Elektrické systémy
Rozvádzače
Služby
Obchodné podmienky
Referencie
 
Tlač stránku   Tlač stránku    
 
Prihlásenie pre partnerov
E-mail
Heslo
 
 
 
 
 


 
Spoločnosť / Poslanie a firemný profil
     
 

 Úspešnosť každého výrobného podniku je odrazom efektivity riadenia výroby. Pre väčšinu podnikov je však efektívnejšie pri riešení špeciálnych úloh spolupracovať s pružným tímom odborníkov než trvale zamestnávať vlastné oddelenie elektroautomatizácie.

Za týmto účelom bola v roku 1991 založená spoločnosť ATP s.r.o.  Našim cieľom je poskytovať komplexné služby v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, merania, regulácie a elektrických systémov. Prekročením očakávaní našich zákazníkov sledujeme filozofiu:

„ Rozvíjame sa, pretože naše riešenia Vám prinášajú zisk.„

Naše schopnosti sú každodenne skúšané na zadaniach z rôznych oblastí. Tým však náš tím získava široký rozhľad a zákazník skúseného partnera.
Našou činnosťou pokrývame celé spektrum služieb potrebných pre automatizáciu technológií vrátane elektročasti:

 - Konzultácie a poradenstvo
 - Inžinierska a projektová činnosť
 - Spracovanie technických štúdií a analýz
 - Dodávky meracej a regulačnej techniky
 - Dodávky riadiacich a informačných systémov
 - Dodávky rozvádzačov a elektrických systémov
 - Tvorba aplikačného programového vybavenia
 - Elektromontáže, revízie a skúšky
 - Uvedenie do prevádzky
 - Školenia
 - Záručný a pozáručný servis


Pri realizácii našich akcií riadime až 60 pracovníkov. Pre zahraničných klientov spracovávame projekty podľa miestnych noriem a zvyklostí. Oceňujú našu schopnosť pružne komunikovať v nemčine a angličtine.

Úspech ATP spočíva vo vysoko kvalifikovaných a motivovaných spolupracovníkoch. V spoločnosti pracujú manažéri, projektanti, programátori, technici a obchodníci vyškolení u popredných dodávateľov a výrobcov automatizačnej techniky. Ich niekoľkoročné skúsenosti a prax pri riešení projektov v spolupráci so zahraničnými odborníkmi sú zárukou spoľahlivosti a kvality vo všetkých oblastiach činnosti firmy. Pre zvyšovanie a kontrolu kvality našej práce a monitorovanie spokojnosti u zákazníkov sme zaviedli systém riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2000, ktorý bol zavŕšený získaním certifikátu v roku 2004. Ako napovedá dynamický rozvoj firmy, v našom tíme spolupracujú mladí profesionáli so skúsenými odborníkmi.

Naše aplikácie sa okrem inteligentného know– how našich inžinierov vyznačujú použitím vyspelých komponentov a technológií. Úzka spolupráca so svetovými výrobcami zaručuje klientovi optimálne riešenie. Vďaka našej nestrannosti Vám navrhneme najvhodnejší riadiaci systém, regulátor či frekvenčný menič  od renomovaných dodávateľov. Štandardizovanými nástrojmi vyvinieme aplikačné programové vybavenie a zaškolíme Vašich pracovníkov. Tým Vám zaistíme prehľadnú a pohodlnú obsluhu a jednoduchú údržbu. Skutočnosť, že sa nebojíme prijať výzvu, dokumentujú aj realizácie vo viacerých oblastiach:

- Energetika
- Výroba stavebných a žiaruvzdorných materiálov
- Papierenský a drevárenský priemysel
- Potravinársky priemysel
- Vodné hospodárstvo a ekológia
- Chemický a farmaceutický priemysel
- Letecká doprava
- Strojársky a automobilový priemysel
- Energetické a výrobné informačné systémy  /EVIS/


O tom, že sa s nami oplatí spolupracovať, sa už presvedčili viacerí klienti, ktorí nás s dôverou opäť poverujú riešením špecifických úloh.


 

 
Späť na zoznam
Copyright 2017 ATP. s r.o.
Všetky práva vyhradené.
Sídlo spoločnosti:
Polianky 5, 844 24 Bratislava
tel.: +421 2 6428 4034, 6453 1451
fax: +421 2 6428 7440
Technická kancelária Galanta:
Mierové nám. č. 4, 924 00 Galanta
tel.: +421 31 780 2919
fax: +421 31 780 2919
Powered by Webcredit s.r.o.